Agamos

Společnost Agamos mění postupně celou vizuální identitu ve všech oblastech svého podnikání. Jedním ze zaměření společnosti je zajištění mobility pro školy spojená s programem Erasmem+. Hlavním prvkem loga je písmeno A, které je umístěno na začátku názvu „Agamos“ a tím se stává vizuálně dominantním. Písmeno A je následně kreativně upraveno do logosymbolu, který připomíná historické zařízení, používané mořeplavci pro zjišťování azimutu, což symbolizuje cestu a směr.
Kromě toho byl k symbolu přidán také element hvězdy, který podporuje
celkovou vizuální identitu společnosti Agamos. Hvězda značí jasnou vizi, cíl a naději, kterou společnost Agamos vytváří.

Klient: Agamos
Designer: Petr Konečný
Facebook
LinkedIn